Juridiska nämnden stänger av spelare

Juridiska nämnden har fått in en anmälan om osportsligt uppträdande avseende Hylte/Halmstads Dardan Lushtaku. Juridiska nämnden har i enlighet med kapitel 14 i Riksidrottsförbundets stadgar beslutat att stänga av Dardan Lushtaku från matcher i volleyboll tills dess ärendet är utrett och slutgiltigt beslut kan fattas.

Juridiska nämnden konstaterar att ett otillbörligt förhållningssätt gentemot funktionär eller deltagare inom volleybollen inte är acceptabelt. Enligt beslutet har det beträffande Dardan Lushtaku framkommit tillräckliga skäl för att anse att han tillsvidare inte får delta i tävling eller uppvisning i volleyboll fram till dess Juridiska nämnden fattar slutgiltigt beslut i ärendet.

Ärendet handläggs skyndsamt och – om möjligt – fattas slutgiltigt beslut senast söndagen den 26 mars.